Loading…
Priser og tillegg
Oljemaleri og akvarell: 990,-
Blyant eller kullstift: 890,-

Tillegg for ekstra størrelse:

Alle bilder med mindre flate enn A3 har lik pris. A3 er definert som 29.7 cm x 42 cm eller 1.247,4 cm2. For eksempel koster 20 cm x 20 cm det samme som 30 cm x 40 cm.

For oljemaleri og akvarell større enn 1.247,4 cm2 beregnes 30 kroner per ekstra 100 cm2 (typisk er størrelsen på en baderomsflis 10 cm x 10 cm eller 100 cm2).

For tegninger blyant- eller kullstiftstegninger større enn 1.247,4 cm2 beregnes 20 kroner per ekstra 100 cm2.

Tillegg for ansikt:

For hver ansikt som skal være gjenkjennelig beregnes et tillegg på 250 kroner ettersom ansikt er det mest tidkrevende for kunstnerne å gjenskape.
Prisen inkluderer
Maleri eller tegning levert i rull med post eller budtjeneste.

For levering innen Norge er alle skatter og avgifter inkludert, også kunstavgift.

Inntil 1 time redigeringsarbeid i PhotoShop, for eksempel

- fjerne eller legge til mennesker eller bakgrunn
- fargelegge eller reparere gamle bilder

Inntil to runder med endringer av ferdig maleri eller tegning i henhold til dine ønsker. I visse tilfeller strekker vi oss enda lenger.
Betaling i 2 omganger
Først betales et depositum på 20% for å starte arbeidet

Resterende 80% betales først når bildet er ferdig og du er fornøyd med det. Bildet blir deretter levert til deg på døren i rull.

Dersom du ikke er fornøyd med resultatet gjør vi inntil to runder med endringer i henhold til dine ønsker.

Dersom du fremdeles ikke er fornøyd etter to runder med endringer kansellerer du bestillingen og betaler ikke de resterende 80%.

Ved kanselleringen beholdes depositumet for å dekke materialer og andre påløpte utgifter for å produsere bildet.